• Pasquale Creazzo e il sito di contrada Mafalda. “Don Pascalinu è pacciu, hannu raguni, vaci cogghiendu pezza di mattuni”
  14/11/2011 | Edicola di Pinuccio

  CINQUEFRONDI - Il primo a occuparsi seriamente del sito archeologico di contrada Mafalda fu Pasquale Creazzo, che già negli anni Venti del secolo scorso raccolse e catalogo’ numerosi reperti. Renato Macedonio ci manda questo estratto da  Cronistoria di Cinquefrondi, in cui lo stesso Pasquale Creazzo descrive alcuni ritrovamenti. Creazzo ne scrisse anche in una sua poesia, pubblicata di seguito.

   

   

  Nel fondo San Demetrio degli eredi Galluzzo per altro scasso di vigna, altro macello nell’anno 1923! Quando accompagnato da mia figlia Alba mi recai sul luogo il macello delle reliquie era anche avvenuto. Sparsi sul terreno spianato per le piantagioni delle viti, e fra mucchi di rottami appartati: pezzi di sarcofaghi ossa e teschi umani, rottami minuti di vasi in diverse forme; scola minestra con alla base l’appoggio, lacrimarii ed altro. Per il ricordo storico del luogo, mi accontentai di raccattare i meno minuscoli di quei frammenti. Il colono Macrì Domenico fu Saverio, li presente, mi riferì che in un sarcofago di creta si era trovato un grosso piede di statua ed un cuore di tufo. Me l’indicò fra un cumulo di pietre esumate dagli dagli scavi. Il piede era invece un arma preistorica in pietra levigata. L’altro era veramente un tufo a forma di cuore. L’uno e l’altro erano anche rotti in più parti. Certamente erano stati collocati nel sarcofago, quali simboli di una precedente civiltà. Alcuni contadini che spiavano la mia raccolta, da un fondo sovrastante mi presero per pazzo, donde la mia poesia folkloristica.“

   

  TOMBE
  Pasquale Creazzo 1923

   

  A san Dimitri,
  ntra la scìrpa chi fici lu casceri,
  Io vranchijava jendu a l’abbuzzùni:
  A tempi antichi avia li mei penseri.
  Guardandu stràci rrùtti cù mattùni.
  Per ogni tantu, nterra mi ngrugnàva.
  Mu smìcciu corchi pezzu, chi scegghjiva,
  E destru destru, scànzu l’appartàva,
  Parlandu sulu; cà nuju sentiva,
  Parlava cù li Greci e li Romani,

  Cù genti Osca o puro cù l’Ausòni;
  Parlava cù l’Arcàichi e Cristiàni;
  Cù rrazza Bruzia e puru cù li coni …
  Parlava cù li stràci e li mattùni,
  E nci dicìa: – Cù sapi quali màni,
  Migghiàra d’anni arrètu “ntegulùni
  Vi frabicàru, nòvi nòvi e sàni; …
  E cù amarizza e tennara funzìoni
  Vi mìsaru pè jàzzu a càrni Omàni ! …
  Quantu bellìzzi, quan’agenti bòni,
  Di tempi religiusi e di pagàni
  Posàru ntra chist’urni di mattuni,
  Ntra cchìsti gìarri rrutti pè sti chiàni ?…
  Quantu rispettu avìanu li perzùni
  Di l’omu mòrtu… a tempi di pagàni !…
  Mò scàssanu li terri cù zappùni
  E rrùppinu tambùta… li cristiàni !…
  Istranu l’ossa, ammenz’a sti tifùni,
  Di l’omu, comu fùssaru di càni !…
  E nc’ennu li Spettùri e l’Intendenti,
  Mu sàrvanu l’antìchi monumènti !…
  Quantu contràstu tra l’antichètà
  E la moderna nostra civirtà !…
  Cusì parlandu, mpedi o a l’abbuzzùni,
  Fissàtu mpundu di li mè pensèri,
  Quandu, ntresàtta, sup’annu sentèri
  Sentu muzzuliàri ddù perzùni:
  -Don Pascalìnu è pàcciu, hannu ragùni;
  Vàci cogghièndu pezza di mattùni ! –
  Mi votài, nci arridìa, m’alluntanànza
  E dissi: – Oh! Quant’è bella la gnurànza! …